huidge taal : NLtaalkeuze : NLEN
Laatste Nieuws

Contact

Stichting Soar

Anna Karenina erf 9
2907 EK
Capelle a/d IJssel

010 - 4580606 T

NL27INGB60004418563
KvK 24 31 31 37

Wel-kom! De Geest en de bruid zeggen: Kom!

Wie dorst heeft kan komen om vrij te drinken van het water dat waar leven geeft! 

Het is duidelijk, Stichting Soar is een christelijke organisatie. De naam "Soar" komt uit Jesaja 40:31.

But those who hope in the Lord, will renew their strength they will soar on wings like eagles. 

Maar wie op de Here Hoopt, zal nieuwe kracht ontvangen zij varen-op met vleugels als arenden.

De stichting is opgericht om God de Vader, Zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest te kunnen dienen in woord en daad.                                
                                                 

André en Gerda van Bilsen zijn de initiatiefnemers en de oprichters van de stichting en de daaruit vloeiende gemeente Sardius.

Het is ons verlangen dat Gods woord tot zijn recht zal komen in de gemeente wereldwijd zoals het in de hemel is. Ons streven en werken onder de leiding van Gods Geest zijn er op gericht om de bruid van Christus, "de gemeente" voor te bereiden op Zijn komst.

Het doel van de stichting Soar.

Het is ons doel om het evangelie van Christus Jezus overal ter wereld te verkondigen, om gemeenten, huisgroepen, endergelijke te stichten, om de éénheid binnen het lichaam van Christus wereldwijd te versterken en te bewerken, om armen en hulpbehoeftigen te helpen en te trachten om in hun noden te voorzien, om creativiteit en artistieke uitingen te stimuleren in de gemeente, om veldwerkers, zendelingen uit te zenden en te ondersteunen, om projecten, in binnen en buitenland op te zetten die betrekking hebben op bovenstaande doelstellingen.

Wij geloven met ons hele hart dat Gods woord, als je het in gemeenschap met Gods Geest tot je neemt, de waarheid is. en dat de beloften die daarin beschreven staan veelal heden ten dage een realiteit kunnen zijn in ons leven. Dan denken we aan een liefdevolle relatie met God en elkaar met een diep bewustzijn van Zijn aanwezigheid. Dan denken we aan de vruchten van de Geest die door die relatie en gemeenschap met de Geest een realiteit kunnen zijn in ons leven, hetgeen ertoe bijdraagt dat we naar het beeld van de Zoon van God gevormt worden. Dan denken we ook aan de gaven van de Heilige Geest die vanuit de liefde Gods in ons hart werkzaam zijn in ons leven en in dat van onze naaste, en dan geloven we ook dat God door zijn Geest de bedieningen van Apostelen, Profeten, Evangelisten, Herders, en Leraars in deze tijd hersteld, die door de Geest geleid zullen worden.     

 

 

 

 Ons gebouw aan de Delftweg 127 in Overschie, Rotterdam

Zondags eredienst deur open 14.00 uur

In deze dienst willen we de Here zo veel als mogelijk is tot zijn doel laten komen, het profetische woord, genezing van de ziel en lichaam en bevrijding, staan hierbij centraal.

 

André van Bilsen


 Stichting Soar

Anna Karenina erf 9
2907 EK
Capelle a/d IJssel

010 - 4580606 T

NL27INGB60004418563
KvK 24 31 31 37

23 Nov. 2018
In november zijn er weer dozen vol kleding verstuurd naar Roemenië! Vandaag zijn de zo hoog nodige warm ...
lees verder
22 Sept. 2018
Dit jaar hebben wij weer zendingsreis gemaakt naar Roemenië. Benieuwd naar wat wij daar hebben gedaan? ...
lees verder
18 Jan. 2018
Een biografie van een straatkind in Roemenië Mijn naam is Attila Moldovan, mijn vrienden noemen mij Richie, ik ...
lees verder
Nieuws overzicht
Nieuwsbrief